Salta

Mitre 93, A4400EHA
Tel.: (0387) 4225042 / Fax: (0387) 4318263